Nowe okna, a klimat

OSZCZĘDZAJ CENNE ZASOBY W SWOIM DOMU

Systemy okienne z podwójnym i potrójnym przeszkleniem, z nowoczesnymi szybami termoizolacyjnymi i izolującymi ramami z profili nie tylko obniżają koszty energii. Środowisko korzysta również ze znacznej redukcji CO₂. Cenne zasoby, takie jak paliwa kopalne, zostają zachowane i zachowane dla przyszłych pokoleń.

OSZCZĘDZAJ KOSZTY ENERGII I DZIAŁAJ W SPOSÓB ZRÓWNOWAŻONY

Motywacją większości właścicieli budynków i domów do energooszczędnych rozwiązań nie jest już tylko oszczędność kosztów, ale raczej odpowiedzialność za przyszłe pokolenia. Dlatego ludzie coraz częściej polegają na regeneracyjnych źródłach ciepła, takich jak energia geotermalna, energia słoneczna, ogrzewanie peletami lub systemy energooszczędne, takie jak kotły kondensacyjne. Jednocześnie ważne jest optymalne wykorzystanie energii grzewczej poprzez izolację, zarówno w nowym budynku, jak i podczas modernizacji. A to zaczyna się od nowoczesnych okien.

TWÓJ WŁASNY DOM – NAJWAŻNIEJSZY OSZCZĘDZACZ ENERGII

Jednym z największych zagrożeń dla klimatu jest wzrost temperatury spowodowany emisją CO₂. Jest to spowodowane nie tylko ruchem ulicznym i przemysłem: około 40% rezerw ropy naftowej i gazu wykorzystywane jest do ogrzewania budynków. Nowoczesne okna zapewniają znacznie mniejsze zapotrzebowanie na energię grzewczą, a tym samym mniej szkodliwych gazów cieplarnianych uwalnianych do powietrza. To jeden z najważniejszych kroków, ponieważ zapewnia czystość powietrza i minimalizuje globalny wzrost temperatury. Dlatego nowe okna to pierwszy i najważniejszy środek w remontach energetycznych, gdyż od razu przynoszą największy wymierny sukces.

DO 40% CIEPŁA JEST TRACONE PRZEZ STARE OKNA

Generalnie można powiedzieć, że stare okna powodują największe straty energii – są one ok. 4-10 razy wyższe niż w oknach z przeszkleniem termoizolacyjnym. Tutaj traci się do 40% całkowitego ciepła.

SZKŁO IZOLACYJNE JEST CAŁKOWICIE PRZESTARZAŁE

EnEV określa minimalną izolację termiczną, jaką muszą osiągnąć okna. W zasadzie można powiedzieć, że prawie wszystkie okna, które zostały zainstalowane do połowy lat 90., nie spełniają tych celów. Powód: Zarówno przeszklenia (w tym tzw. szkło izolacyjne i szkło termoplastyczne), jak i profile okienne nie miały jeszcze wymaganej dzisiaj technologii izolacyjnej. Jeśli dotyczy to twoich okien, jest to silna wskazówka, że ​​wymiana byłaby wskazana. Warto skonsultować się ze specjalistą od okien, który sprawdzi izolację termiczną.

Porozmawiaj z wykwalifikowanym i certyfikowanym specjalistą od okien bez zobowiązań na temat możliwości oszczędzania energii z nowymi oknami i drzwiami.

OSZCZĘDŹ PIĘCIOCYFROWE KWOTY W KOSZTACH ENERGII

Chcąc zaoszczędzić energię i koszty ogrzewania oraz spełnić wymagania rozporządzenia o oszczędzaniu energii EnEV, należy zastosować nowe okna. Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) obliczyła, że ​​nowoczesne, szczelne okna, wydajna technika grzewcza i izolowana przegroda budynku mogą zaoszczędzić nawet pięciocyfrowe kwoty na kosztach ogrzewania w ciągu zaledwie kilku lat.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII OD PROFESJONALISTÓW

Termografia jest zwykle wykorzystywana do identyfikacji strat energii w domu. „Termiczny obraz” domu ujawnia miejsca, z których większość ciepła ucieka na zewnątrz. Celem doradztwa energetycznego jest stworzenie listy najpilniejszych działań renowacyjnych i modernizacyjnych lub największego potencjału oszczędności w oparciu o indywidualną strukturę budynku.

NAJPIERW NOWE OKNA, POTEM ENERGOOSZCZĘDNE OGRZEWANIE SIĘ OPŁACA

Zwykle właściwa kolejność to: najpierw wyremontować okna i zewnętrzną powłokę domu, a następnie wymienić ogrzewanie. Ponieważ tylko wtedy, gdy Twój dom jest całkowicie i prawidłowo ocieplony, można optymalnie obliczyć wymaganą moc grzewczą i zdecydować się na odpowiednio zwymiarowany system grzewczy.

ILUSTRACYJNY PRZYKŁAD WARTOŚCI UW

Przykład ilustrujący wartość Uw: Mała wartość Uw = duży współczynnik komfortu. Przy temperaturze zewnętrznej -5 °C i temperaturze wewnętrznej +20 °C temperatura powierzchni na wewnętrznej powierzchni szkła wynosi:

  • Stare podwójne szkło 10,25 ° C
  • Nowoczesne podwójne szkło 16,42 ° C
  • Nowoczesna potrójna szyba 18,05 ° C

WARTOŚĆ UW WSKAZUJE IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNĄ

Ile energii oszczędza okno? Czy możesz porównać wydajność? Możesz: Wartość Uw jest wartością porównawczą. Wskazuje, ile energii (wat) na metr kwadratowy na stopień różnicy temperatur wewnątrz / na zewnątrz jest tracone na godzinę: W / (m² × K). Wartość ta nazywana jest współczynnikiem przenikania ciepła. Im niższa wartość Uw, tym mniejsze straty energii i wyższa temperatura powierzchni okna od strony pomieszczenia.